IT

- analiza i doradztwo w architekturze systemów IT  
- optymalizacja kosztów IT w przedsiębiorstwie
- usługi Help-Desk
- optymalizacja procesów IT w przedsiębiorstwie
- organizacja działu IT dla firmy
- security
- dopasowanie rozmiarów działu IT do potrzeb przedsiębiorstwa
- hosting/hoteling
- projektowanie i optymalizacja sieci teleinformatycznych w przedsiębiorstwie
- zarządzanie projektami IT